Kontakt


 STRONA W PRZEBUDOWIE 

PSONI Koło w Łodzi

Środowiskowy Dom Samopomocy - siedziba główna ul. Karolewska 70/76

                                                          94-023 Łódź, tel. 42 689 90 60


E-mail:psouu.lodz@op.pl


© Olga Fajkowska 2015